شهید محمدعلی نجات یاب

نام پدر: احمد
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: کربلای 9
محل شهادت: سردشت
محمدعلی نجات یاب
شهدای مرتبط