شهید علی میرزا محسنی

نام پدر: غلام حسین
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: کربلای 10
محل شهادت: عراق
علی میرزا محسنی