شهید مسلم متقی

نام پدر: حبیب اله
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: کربلای 10
محل شهادت: بانه
مسلم متقی