شهید صفر کیومرثی

نام پدر: عوض
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: کربلای 10
محل شهادت: عراق
صفر کیومرثی