شهید محمود کریمی خرمی

نام پدر: مصطفی
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: کربلای 10
محل شهادت: بانه
محمود کریمی خرمی