شهید اسماعیل طهماسبی

نام پدر: اسفندیار
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: کربلای 10
محل شهادت: بانه
اسماعیل طهماسبی