شهید سعید شبانی

نام پدر: غلام رضا
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: کربلای 10
محل شهادت: بانه
سعید شبانی