شهید محمود زندی لک

نام پدر: احمد
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: کربلای 10
محل شهادت: عراق
محمود زندی لک