شهید محمد رزم آیین

نام پدر: رستم
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: کربلای 10
محل شهادت: عراق
محمد رزم آیین
شهدای مرتبط