شهید حسن خیراندیش

نام پدر: ابوتراب
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: کربلای 10
محل شهادت: سردشت
حسن خیراندیش