شهید غلامرضا چرخ دولابی

نام پدر: رسول
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: کربلای 10
محل شهادت: عراق
غلامرضا چرخ دولابی