شهید کرم پناهیان

نام پدر: علی
تاریخ شهادت: 1364/11/24
عملیات: والفجر8
محل شهادت: فاو
کرم پناهیان
شهدای مرتبط