شهید ابراهیم برزگر

نام پدر: موسی
تاریخ شهادت: 1365/11/24
عملیات: کربلای 5
محل شهادت: شلمچه
ابراهیم برزگر