شهید نوذر ایزدی

نام پدر: حسن
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: کربلای 9
محل شهادت: بانه
نوذر ایزدی