شهید محمدمهدی نقی

نام پدر: غلام رضا
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: کربلای 10
محل شهادت: عراق
محمدمهدی نقی
شهدای مرتبط